ÇALIŞMA HAYATI

Bekçi yasası 2020 Meclis'ten geçti! Bekçi alımı ne zaman, şartları, maaşı ve yetkileri ile ilgili yeni düzenleme

Bekçi kanunu Meclis'ten geçerken "Bekçi alımı 2020'de olacak mı?, Bekçi alımları ne zaman, maaşı ne kadar?" gibi sorular gündemden düşmüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürerken Meclis'ten geçen bekçi yasası ile bekçilerin hakları yeniden düzenlendi.

Bekçi alımları için başvuru tarihini bekleyen vatandaşlar, Polis Akademisi'nin duyurularını yakından takip ediyor. 

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi ise dün gece TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenleniyor.

EMNİYET VE JANDARMA BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLECEKLER
Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilecek.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartların bulunması gerekecek.