GÜNDEM

Avukatlardan alınan vergi oranı düşürülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda Avukatlardan alınan vergi oranının düşürüleceğini açıkladı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Maddi durumu yetersiz olanlara verilen hizmet için avukatlardan alınan vergi oranını düşürüyoruz'' dedi..

AVUKATLARDAN ALINAN VERGİ ORANI DÜŞÜRÜLÜYOR

İddianamelerin mağdur ve müştekilere de tebliğ uygulamasını başlatıyoruz. Dosyaya sonra giren belgelerin taraflara tebliğini de zorunlu hale getiriyoruz.

Maddi durumu yetersiz olanlara verilen hizmet için avukatlardan alınan vergi oranını düşürüyoruz. Kamu avukatlarının çalışma esaslarını düzenliyor, özlük haklarını düzeltiyoruz.

Dava, noter, masraflarını sadeleştiriyoruz. E-duruşma uygulamasını tüm hukuk mahkemelerine yaygınlaştırıyoruz. Adli yardıma elektronik ortamda başvurulmasını sağlıyoruz.

“YARGIDA İHTİSASLAŞMA GİDEREK DAHA ÖNEMLİ HALE GELİYOR”

İstinaf ve temyize başvurma süresi gerekçeli kararın tebliği ile başlayacak. Yargıdaki ünvanlı görevler için kıdem şartı aranacak.

Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz. Yargıda ihtisaslaşma giderek daha önemli hale geliyor.

Finans, sendika, kamulaştırma, bilişim suçlarında ihtisas mahkemeleri kuruyoruz. Hakimlere destek olacak mahkeme uzmanı kadrosu ihtisas ediyoruz.

Hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak, hem yargı teminatını güçlendiriyor, hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz.

Bilirkişilik bölge kurullarını yeniden yapılandırıyoruz. Yetersiz ve hatalı raporları alışkanlık hale getiren bilirkişileri derhal sicilden çıkarıyoruz. Dosyaların sırasıyla otomatik tenzih edilmesini sağlıyoruz.

Yorumlar
Günün Manşetleri