GÜNDEM

Koronavirüs'ten korunmanın hayat kurtaran 7 yolu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı dünya sağlığını tehdit eden yeni tip Koronovirüs ile ilgili yayınladığı raporda virüsten korunmak için yapılması gerekenleri 7 madde halinde sıraladı...

KORONAVİRÜS NEDİR?

Koronavirüsler tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları (çıkıntıları) vardır. Bu çıkıntıların taç benzeri olușturduğu yapının Latince karşılığı “corona” olup, burdan yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir.  İnsanlarla evcil ve yabani hayvanlarda (yarasa, deve, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılar vb) bulunabilmektedirler.

KORONAVİRÜS'LERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İnsan koronavirüsleri ilk kez 1960’larda tanımlanmıştır. Bugün insanda enfeksiyon etkeni olduğu bilinen yedi koronavirüs bulunmaktadır. Bunlardan 229E (Alfa koronavirus), NL63 (Alfa koronavirus), OC43 (Beta koronavirus) ve HKU1 (Beta koronavirus) insanda en sık enfeksiyon etkeni olan koronaviruslar olup üst ve alt solunum yollarını etkilemektedirler.

KORONAVİRÜS SALGINI NASIL BÜYÜDÜ?

Bugüne dek görülen 10 bine yakın vakanın büyük çoğunluğu ve vefat eden 200'den fazla vakanın tamamı Çin’de olmakla birlikte 20 farklı ülkede de 2019-nCoV enfeksiyonu saptanmıştır. Șu ana kadar bildirilen ölüm vakalarının çoğunluğunu ileri yaştaki bireyler oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın özellikle sağlık alt yapısı zayıf ülkelere yayılmasını engellemek amacıyla 30 Ocak 2020 tarihinde Uluslararası Acil Durum ilan etmiştir.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Hastalığın bașlangıcındaki ilk kaynak olarak Wuhan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı olarak satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaş bildirilmiştir. Şu ana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğu görülmüştür. Ortalama inkübasyon süresi ile ilgili bilgiler  sınırlıdır. MERS-CoV ve SARS-CoV epidemiyolojinden elde edilen bilgilere göre inkübasyon süresinin 2-14 gün arasında olabileceği düşünülmekle birlikte şu an için bulaştırıcılık süresi ve virüsün dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir.

Peki insanlar Koronavirüs'ten nasıl korunacaklar? İşte hayat kurtaran 7 madde...