SİYASET

TBMM'de bu hafta ilk gündem İdlib

TBMM Genel Kurulu, 3 Mart Salı günü yapacağı kapalı oturumda, İdlib konusunu görüşecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili Meclis'i bilgilendirecek.

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 3 Mart Salı günü AK Parti'nin teklifi üzerine kapalı oturumla başlayacak. Akar, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirecek.

Kapalı oturuma, milletvekillerinin dışında, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, bakan yardımcıları ve üst kademe kamu yöneticileri ile görevi gereği toplantıda bulunması gereken kamu görevlileri hariç kimse katılamıyor. Tutanakları en az 10 yıl yayımlanmayan kapalı oturumun toplantı içeriği de devlet sırrı olarak saklanıyor.

Ürün güvenliği teklifi

Genel Kurul'un bu haftaki çalışmasında, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam etmesi bekleniyor. Teklifin geçen haftaki görüşmelerinde ilk 7 maddesi kabul edilmişti. Teklif, piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünleri kapsıyor. AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihracı hedeflenen ürünler bu düzenleme kapsamı dışında yer alıyor.

Teklife göre, imalatçı, piyasaya arz ettiği bir ürünün uygun olmadığını öğrendiği veya bilmesi gerektiği hallerde ürünü uygun duruma getirmek ve gerektiğinde piyasaya arzını durdurmak, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli düzeltici önlemleri ivedilikle alacak. İmalatçı, devrettiği yetki ve görevlerin mahiyetini, varsa koşullarını ve sınırlarını yazılı olarak, açık bir biçimde belirleyerek yetkili temsilci atayabilecek.

Uygunluk işaretleri, yalnızca teknik düzenlemelerin bu işaretlerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilecek. Ürüne, uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü tarafları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamayacak.

Resmi bir görevlendirme olsun olmasın, uygunluk değerlendirme kuruluşları yetkili kuruluşlara karşı her koşulda sorumlu olacak. Yetkili kuruluş, nihai kararını verene kadar uygunluk değerlendirme kuruluşunun uygunsuz faaliyetini askıya alabilecek veya kısıtlayabilecek.

İşletmeci, alınan diğer önlemler riski ortadan kaldırmada yetersiz kaldığında kendiliğinden veya yetkili kuruluşun talebi üzerine ürünü geri çağıracak. Ürünün geri çağrılmasıyla ilgili tüm masraflar, ürünü geri çağıran işletmeci tarafından üstlenilecek. İktisadi işletmeci, nihai kullanıcıya ek bir maliyet yüklemeden ürünü zamanında ve kolaylıkla teslim edebilmesi için gerekli koşulları sağlamak zorunda olacak.

Ciddi risk taşıdığına dair belirtiler bulunan ürünlerin piyasaya arzı, piyasada bulundurulması, önerilmesi veya teşhir edilmesi geçici olarak durdurulacak.

İdari para cezaları uygulanırken cezaya konu aykırılığın büyüklüğü ve yaptırım uygulanacak gerçek veya tüzel kişinin ekonomik durumu dikkate alınacak.

Komisyonlar

TBMM Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu'nun, 4 Mart Çarşamba günkü toplantısında, Kamu Denetçiliği Kurumu 2019 yılı Yıllık Raporu'nun sunumu yapılacak.

Devre Mülk ve Devre Tatil Sektörlerinde Yaşanan Mağduriyet İddialarının Araştırılması ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu da çarşamba günü toplanacak.

Yorumlar
Günün Manşetleri