GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini bugün tanıtacak

Türkiye, son bir yılda koronavirüs belası ile mücadele ederken bir yandan da hukuk ve ekonomi alanında tespit edilen sorunları ortadan kaldırmak için yeni bir döneme girdi.

Türkiye, son bir yılda koronavirüs belası ile mücadele ederken bir yandan da hukuk ve ekonomi alanında tespit edilen sorunları ortadan kaldırmak için yeni bir döneme girdi.

HUKUK TAMAM, SIRADA EKONOMİ VAR

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukuk alanında yapılacak reformların ana çerçevesini oluşturan İnsan Hakları Eylem Planını açıkladı.

Geniş toplum kitlelerini heyecanlandıran ve Türkiye'nin en büyük ihtiyaçlarından biri olan 'yeni sivil anayasa'nın habercisi olan bu adımdan sonra ekonomi reformunun da kriterleri bugün belli oluyor.

EKONOMİK REFORM TANITIMI 15.00'TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 15.00'te Haliç Kongre Merkezi'nde milletin karşısına geçecek ve Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda reform adımları hakkında bilgi verecek.

İŞ DÜNYASI VE SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemini başlattıklarını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Lütfi Elvan öncülüğünde ilk iş olarak, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yaptı.

Yapılan toplantılarda iş dünyası temsilcilerinin, sektör meclislerinin ve sivil toplum kuruluşlarının öne çıkan talepleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

MAKROEKONOMİK İSTİKRAR VE YAPISAL POLİTİKALAR

Bu kapsamda, ekonomik reform gündeminin merkezinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işaret ettiği üzere, makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikalar yer alıyor. Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele gibi alanlara öncelik verilecek.

MALİ DİSİPLİN GÜÇLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mart'ta yapılan kabine toplantısının ardından ekonomik reform adımlarına yönelik işaret ettiği konular kapsamında;

Reform paketinde mali disiplini daha da güçlendirecek kapsamlı kamu maliyesi politikalarına yer verilecek.

Gelir ve harcama tarafında alınan tedbirlere uygun şekilde 2021 bütçe açığı hedefi yüzde 4,3'ten yüzde 3,5'e indirilecek.

Harcamaların takibi ve izlenmesine özel önem gösterilecek. Bakanlıklar, zorunlu olmadıkça kendilerine tahsis edilen ödeneğin üstünde harcama yapmayacak ve bu ödeneklerden tasarruf edecek.

KAMU ALIM İHALELERİNDE YENİ SİSTEM

Reform paketi çerçevesinde kamu alım ihalelerinde yeni bir sisteme geçilecek. Kamu iktisadi teşebbüsleri gerekiyorsa yeniden yapılandırılarak daha verimli ve rekabetçi hale gelecek.

FİYAT İSTİKRARI SAĞLANACAK

Enflasyonla mücadelenin bel kemiği olan fiyat istikrarını temin için kalıcı tedbirler geliştirilecek. Sermaye piyasalarının güçlendirilmesi ve finansal kapsayıcılığın artırılması konusunda da yeni politikalar hayata geçirilecek.

Cari açıkla mücadeleyi başarıya ulaştırmak için üretimde yapısal dönüşümü teşvik edecek yeni adımlar atılacak. Kamudaki kurumsal yapı güçlendirilerek reformların kalıcılığı sağlanacak.

Yorumlar
Günün Manşetleri