GÜNDEM

Şehir Üniversitesi Marmara'ya neden devredildi?

YÖK'ün, Şehir Üniversitesi'nin faaliyet iznini geçici olarak durdurması ve idaresini garantör Marmara Üniversitesi'ne devrine karar vermesinin nedeni ortaya çıktı.

2 Aralık'ta üniversiteye gönderilen yazıyla eğitim öğretimin yaşanan mali sıkıntı dolayısıyla aksatılmaması için yapılan planlamaların YÖK'e bildirilmesinin yeniden talep edildiğine işaret edilen açıklamada, 11 Aralık'ta gönderilen son yazıyla da üniversitede görevli akademik ve idari personelin özlük haklarının ödenip ödenmediği, öğrencilere ödenen burslar veya uluslararası değişim programları kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği ile eğitim öğretim faaliyetleri açısından gerekli internet, elektrik, su, doğal gaz gibi alt yapı imkanlarına ilişkin ödemelerde aksama olup olmadığı hususlarında açıklama talebinde bulunulduğuna dikkat çekildi.

BURS, ELEKTRİK, SU PARALARI ÖDENEMEDİ 

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünün 12 Aralık'taki yazısında;  akademik ve idari personelin ekim ve kasım ayı maaşlarının ödenemediği, en düşük  ücret alan personelden başlanarak ancak cüzi bir ödeme yapılabildiği;  öğrencilerin kasım ayı burslarının yatırılamadığı, aralık ayında da burs ödemesi  yapılamayacağı; alt yapı imkanlarına ilişkin ödemelerde de aksamalar oluştuğu, bu  bağlamda elektrik, su, doğal gaz ve internet faturalarının ödenemediği; ayrıca  ödeme tarihleri geçen borçlar nedeniyle fiili haciz işlemlerinin başlatıldığı;  mevcut durumun devamı halinde eğitim-öğretimin aksamasının kaçınılmaz olduğu  aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulu, bütün bu süreç içinde herhangi bir gecikmeye  yol açmadan üniversitenin yetkilileriyle iletişime geçmiş, yaşanan sorunlara  çözüm olabilecek bütün imkanları ve yolları kullanmaları beklentisini kendilerine  birçok kez iletmiştir. Aradan geçen sürede sorunun çözümü bağlamında beklentiler  ne yazık ki gerçekleşmemiştir. Üniversite rektörlüğünden alınan bilgiler ışığında  üniversitenin içinde bulunduğu durumun Denetleme Kurulunun 17 Aralık 2019 tarihli  inceleme raporu ve 18 Aralık 2019 tarihli kararı birlikte  değerlendirildiğinde; üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim  faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari  personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının  artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından Vakıf Yükseköğretim Kurumları  Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet  izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan  Marmara Üniversitesine devrine karar verilmiştir.

Bilinmelidir ki eğitim öğretimi devam eden öğrencilerimiz  önceliğimizdir. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması hususunda  azami dikkat ve hassasiyetin gösterilecektir. Marmara Üniversitemizin de  Yükseköğretim Kurulunun bu dikkat ve hassasiyetine sahip çıkacağını başta  öğrencilerimiz olmak üzere kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yorumlar 1 Yorum
Günün Manşetleri