KÜLTÜR SANAT

PISA verileri açıklandı! Türkiye bilimde ve fende ilerleme sağladı

15 yaş grubunda örgün eğitimini sürdüren öğrencilerin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek için yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren ve üç yılda bir yapılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırması, 15 yaş grubunda örgün eğitimini sürdüren öğrencilerin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek için yapılıyor.  

Türkiye ise 2003'ten beri bu araştırmaya katılan ülkelerden biri. Bundan önceki yıllarda açıklanan sonuçlar çokça tartışılmıştı.

79 ülkenin katıldığı 2018 araştırmasının sonuçları ise bugün açıklandı...

PISA değerlendirmesine bu sene OECD üye ülkesi olan Türkiye’den 15 yaşındaki 884.971 öğrenciyi temsilen 6890 öğrenci, 186 okul katıldı.

Türkiye üç alanda da ilerleme sağladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) PISA 2018 sonuçlarına ilişkin ilkdefa detaylı bir değerlendirme raporu hazırladı. Raporda ön plana çıkan tespitler şu şekilde:

-Türkiye'nin PISA sonuçlarında iyileşme sağlandı.

- Milli Eğitim Bakanlığı'nın PISA 2018 sonuçlarına ilişkin hazırladığı detaylı ilk değerlendirme raporu açıkladı.

- 79 ülkenin katıldığı PISA 2018 raporuna göre, Türkiye 2003 ile 2018 yılları arasında 15 yaş grubu öğrenci sayısının en fazla arttığı ülkeler arasında okuma becerileri, matematik ve fen alanlarının her üçünde de performansını artıran tek ülke oldu

- Türkiye tüm OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını istatistiksel olarak anlamlı artıran üç ülkeden birisi oldu

- OECD ülkeleri içerisinde matematik ve fen puanlarını en çok artıran birinci ülkenin Türkiye olduğu görüldü

- Türkiye, PISA 2015 araştırmasında okuma becerilerinde 50. sırada yer alırken PISA 2018 araştırmasında 40. sıraya; matematik okuryazarlığında 50. sıradan 42. sıraya; fen okuryazarlığında 54. sıradan 39. sıraya çıktı

- Türkiye'nin okuma becerileri alanında ortalama puanı 38 puanlık artışla 466'ya; matematik puanı 34 puanlık artışla 454'e; fen puanı 43 puanlık artışla 468'e yükseldi

Yorumlar
Günün Manşetleri