YAZARLAR

Muhalefete dokuz doğurtan, dokuz yıldız

Çarşı her şeye karşı misali, Doğu Akdeniz, Libya dahil her şeye karşı çıkan, belki de yarın Mısır’la imzalanacak anlaşmaya da karşı çıkacak olanların insan hakları eylem planına da karşı çıkmaları doğal.


İstemezük. Neden istemezuk? İşte.

Ama bunlar çok yerinde kararlar. Olsun yine de istemezük.

Tamam da gerekçeniz ne? Bunları getiren Erdoğan’da ondan.

Evet bizim muhalefetin ve muhaliflerin, geçmişi asırlar öncesine dayanan, ben mızıkçılık diyeyim siz hizipçilik, ortaya koyulan güzel her şeye klasik yaklaşımları bu.

Abarttığımı düşünen okurlarım olabilir ama inanın az bile söyledim. İspat mı? İşte size en daniskasından ispat.

Geçtiğimiz Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akıl sahibi herkesin insan hakları bağlamında hukuk destanı diyeceği, insan hakları eylem planını açıkladı.

Özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye vizyonuyla açıklanan insan hakları eylem planı kendi çerçevesinde gerçekten yokun yok edildiği bir belge.

9 amaç ve 50 hedeften oluşan eylem planı bana göre bugüne kadar sorun görülen hatta çok daha fazlasına dahi çözüm getirmeyi amaçlıyor. Buna rağmen istemezükciler orkestrası yine malum bestelerini çalmaya başladı.

Sözüm abarttığımı iddia edenlere, ben 9 amaç ve 50 hedeften oluşan İnsan Hakları Eylem Planından öne çıkanları aktarayım, siz dürüstçe düşünüp kendi kararınızı kendiniz verin.


“1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel amaç ve görevi, bu hakları korumak ve geliştirmektir.

2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.

3- Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.

4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün yönetsel faaliyetlerin temel özelliğidir.

5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.

6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.

7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

8- Adli ve idari işleyiş; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

9- Hiç kimse, başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştirisi veya düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

10- Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının merkezindedir."


Yalnızca bu kadar mı? Hayır değil.

Sayın Erdoğan ayrıca İnsan Hakları Eylem Planı'nın hukuk reformunun bir parçası olduğunu, iki yılda hayata geçirileceğini ve nihai hedefin yeni bir anayasa olduğunu da söyledi.

Bakın delikli kuruşluk vicdani olan herkes bu açıklamaların arkasında durur, hatta altına imzasını atar. Ha bunlar güzel de bakalım uygulama nasıl olacak diyenler olabilir.

İşte tam da bu noktada da muhaliflerin ve muhalefetin görevi başlar. Yani muhalefet, 19 yıldır iktidardasınız bugüne kadar neden yapmadınız deme yerine, bakın bunları üstelik tarih vererek açıkladınız hem de ekranlar karşısında ben de muhalefet partisi genel başkanı olarak açıklamanın her bir maddesinin  uygulanıp uygulanmadığının takipçisi olacağım, demeliydi.

Kemal Kılıçdaroğlu bir simge, aslında bütün muhalefet aynı şeyi söylemeliydi.  Bizim kokteyl muhalefetimiz böyle söyledi mi? Hayır söylemedi.

Peki, ne söyledi? İstemezük. İyi de şaşırdın mı? Hayır şaşırmadım.

Çarşı her şeye karşı misali, Doğu Akdeniz, Libya dahil her şeye karşı çıkan, belki de yarın Mısır’la imzalanacak anlaşmaya da karşı çıkacak olanların insan hakları eylem planına da karşı çıkmaları doğal.

Doğal olmayan ne biliyor musunuz? Söyleyeyim.

Doğal olmayan İstemezükcülüğü  muhalefet yapmak zannetmeleri.

Yorumlar